ประเทศออสเตรเลีย

   ออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมต่างๆ ออสเตรเลียตั้งอยู่บนทวีปขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากมายเช่น เกาะแทสเมเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และประเทศนิวซีแลนด์ ทางตอนใต้ของประเทศ ออสเตรเลียมีพื้นที่ประมาณ 7,692,024 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก

ประเทศออสเตรเลียเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ อีกทั้งในพื้นที่ยังเป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองซึ่งมีการพูดถึง 250 ภาษา ต่อมาราวๆศตวรรษที่ 18 อังกฤษได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี้ซึ่งอ้างว่าครึ่งหนึ่งของทวีปเป็นของสหราชอาณาจักรซึ่งขนส่งนักโทษเข้ามาราวปี 1770 ต่อมาได้เกิดสงครามแย่งชิงดินแดนจากพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งออสเตรเลีย ทำให้ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่อย่างสงบต้องอพยพหลบหนีจากกองทัพทหารที่มาขับไล่พื้นที่ ต่อมาเมื่อสงครามสงบลงราวๆปี 1800 ชาวพื้นเมืองที่หลบหนีก็กลับมาอาศัยยังถิ่นเดิมของพวกเขา ประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น 6 รัฐใหญ่ๆ ซึ่งส่วนมากที่ตั้งของเมืองใหญ่ๆจะอยู่ที่ ควีนส์แลนด์ และ นิวเซาท์เวลล์  พื้นที่อื่นๆจะเป็นทะเลทรายซะส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมาก และเป็นประเทศที่ร่ำรวยติดอันดับ 12 ของโลกในปี 2012 มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน คุณภาพชีวิต สุขภาพ และการทหาร อีกทั้งยังมีการปกป้องเสรีภาพของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้อย่างดี จะเห็นว่าออสเตรเลียนั้นมีการพัฒนาและเป็นประเทศที่มีค่ารองชีพและรายได้ต่อครอบครัวสูงมาก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เมืองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติและสถานที่ต่างๆมากมาย แม้ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแต่ออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเป้าหมายการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอันดับต้นๆเช่นกัน