Author Archives: adminsboss

ภูมิประเทศและสภาพอากาศของออสเตรเลีย

  ประเทศออสเตรเลียนั้น มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกกินเนื้อที่ประมาณ7,617,930 ตารางกิโลเมตร สันนิฐานว่าในอดีตออสเตรเลียนั้นแยกตัวออกมาจากแผ่นเปลือกโลกอินเดีย เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวทำให้แผ่นทวีปแตกออกและแยกให้ออสเตรเลียเคลื่อนมาทางตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดียเคลื่อนขึ้นเหนือ ทำให้ทวีปออสเตรเลียกลายเป็นเกาะในปัจจุบันซึ่งบางครั้งมักจะเรียกว่า ทวีปเกาะ ซึ่งออสเตรเลียถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชายฝั่งความยาวทั้งสิ้น 34,218 กิโลเมตรและมีแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและภูมิศาสตร์ มีทั้งป่าฝนเขตร้อน ป่าดิบชื้นทางใต้ ภูเขา ดินแดนทะเลทรายทางภาคกลาง และประเทศที่ทะเลทรายกึ่งดินแดนแห้งแล้งกินเนื้อมากที่สุดของประเทศ ซึ่งเขตทะเลทรายก็จะเป็นที่อยู่ชนบท และมีภูเขาต่างๆมากมาย เช่น ภูเขาออกัสตัส ซึ่งอ้างว่ามันคือก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนมากแล้วประชากรจะอาศัยมากในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้และมุมทางตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอากาศเย็น หรือตามแนวชายฝั่ง ออสเตรเลียมีสภาพอากาศที่หลากหลายเช่นกัน อีกทั้งสภาพอากาศยังแปรปรวนมากปัจจัยนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากกระแสน้ำในมหาสมุทร แปซิฟิก และ มหาสมุทรอินเดีย ทำให้แต่ละพื้นที่ของประเทศจะได้รับสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งในช่วงฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดมาก บางพื้นที่สูงขึ้น 40 องศา อีกทั้งยังเกิดพายุไซโคลนทางภาคเหนือซึ่งเป็นเขตร้อนชื้นและพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักเช่นกัน ส่วนในบริเวณทางใต้อากาศจะเย็นและเป็นพื้นที่เขตเมืองหนาว ซึ่งออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์และสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลจากกระแสน้ำย

ประเทศออสเตรเลีย

   ออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมต่างๆ ออสเตรเลียตั้งอยู่บนทวีปขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากมายเช่น เกาะแทสเมเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และประเทศนิวซีแลนด์ ทางตอนใต้ของประเทศ ออสเตรเลียมีพื้นที่ประมาณ 7,692,024 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ประเทศออสเตรเลียเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ อีกทั้งในพื้นที่ยังเป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองซึ่งมีการพูดถึง 250 ภาษา ต่อมาราวๆศตวรรษที่ 18 อังกฤษได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี้ซึ่งอ้างว่าครึ่งหนึ่งของทวีปเป็นของสหราชอาณาจักรซึ่งขนส่งนักโทษเข้ามาราวปี 1770 ต่อมาได้เกิดสงครามแย่งชิงดินแดนจากพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งออสเตรเลีย ทำให้ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่อย่างสงบต้องอพยพหลบหนีจากกองทัพทหารที่มาขับไล่พื้นที่ ต่อมาเมื่อสงครามสงบลงราวๆปี 1800 ชาวพื้นเมืองที่หลบหนีก็กลับมาอาศัยยังถิ่นเดิมของพวกเขา ประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น 6 รัฐใหญ่ๆ ซึ่งส่วนมากที่ตั้งของเมืองใหญ่ๆจะอยู่ที่ ควีนส์แลนด์ และ นิวเซาท์เวลล์  พื้นที่อื่นๆจะเป็นทะเลทรายซะส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมาก และเป็นประเทศที่ร่ำรวยติดอันดับ 12 ของโลกในปี 2012 มีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน คุณภาพชีวิต สุขภาพ และการทหาร อีกทั้งยังมีการปกป้องเสรีภาพของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้อย่างดี จะเห็นว่าออสเตรเลียนั้นมีการพัฒนาและเป็นประเทศที่มีค่ารองชีพและรายได้ต่อครอบครัวสูงมาก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เมืองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติและสถานที่ต่างๆมากมาย แม้ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแต่ออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเป้าหมายการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอันดับต้นๆเช่นกัน