Tag Archives: เขตทะเลทราย

รวมสิ่งที่พบเจอบ่อยๆ เมื่ออยู่ออสเตรเลีย ตอนที่1

   อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าประเทศออสเตรเลีย คือ ประเทศที่มีพื้นที่ของทวีปที่เก่าแก่มากและเป็นภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าฝนร้อนชื้น จนถึงเขตทะเลทรายที่แห้งแล้ง หากใครที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะเมืองเล็กๆ ในชนบทอาจต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของประชากรในประเทศ – หากคุณอยู่ในเขตเมืองทางตอนเหนือของป่าฝน หรือในแถบชายฝั่งทางตอนเหนือ คุณอาจพบเจอกับจระเข้น้ำเค็มขนาดใหญ่ที่มักว่ายน้ำโต้คลื่นบริเวณชายฝั่ง หรือแม้แต่มานอนอาบแดดอยู่ริมชายฝั่ง ซึ่งหากในไทยคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ แต่ในประเทศออสเตรเลียมันเป็นเรื่องปกติ ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีจระเข้น้ำเค็มอาศัยอยู่จำนวนมาก บางครั้งมีขนาดความยาวถึง 6 เมตร หนักกว่า 1 ตัน – พายุไซโคลนที่รุนแรง ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนั้นเป็นพื้นที่เขตร้อนชื้น ซึ่งมีกระแสน้ำจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียมารวมกัน ทำให้ช่วงฤดูมรสุมเกิดพายุไซโคลนที่รุนแรงอีกทั้งยังเกิดน้ำท่วมหนักด้วย ในอดีตออสเตรเลียเคยประสบเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้ง ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวจะสร้างบ้านที่แข็งแรงและยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม – แมงกะพรุน แม้ว่าเป็นสัตว์ที่พบได้ทุกที่ตามชายฝั่งทะเล แต่ออสเตรเลียถือว่าเป็นแหล่งอาศัยของแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรงมาก โดยเฉพาะแมงกะพรุนอิรุคันจิ แมงกะพรุนขนาดเล็กมากซึ่งแมงกะพรุนชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากกว่าพิษงูเห่าถึง 100 เท่าเลยทีเดียวหากถูกพิษมันก็จะถึงให้หัวใจหยุดเต้นในทันทีด้วย